Conditiile de Returnare

ARTICOLUL 1: PĂRȚILE

1.1 VÂNZĂTORUL:

Titlul             :    Erisim Import Export SRL
Adresa         :    Aleea Tornadei Nr 80 Bucuresti / Romania
Telefon         :    +40 771 296 864
E-mail          :    zuhreanaro@gmail.com

Biroul fiscal : 

Nr. fiscal        : 45341750

1.3 CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1.4 PREȚUL DE LIVRARE AL PRODUSULUI, INCLUSIV TOATE TAXELE

ARTICOLUL 2: SUBIECT

Subiectul prezentului contract este determinarea drepturilor și obligațiilor părților în conformitate cu prevederile Legii numărul 4077 privind Protecția Consumatorilor și ale Regulamentului privind Principiile și Procedurile de Implementare a Contractelor la Distanță, în ceea ce privește vânzarea și livrarea produselor, al căror conținut și preț de vânzare sunt specificate la articolele 1.3 și 1.4 din contract, având calificările menționate în contract, pe care CUMPĂRĂTORUL le-a comandat în mediul electronic de pe site-ul Erisim Import Export SRL / Erisim Import Export SRL aparținând VÂNZĂTORULUI. CUMPĂRĂTORUL, acceptă și declară că este informat despre caracteristicile de bază ale produselor supuse vânzării, prețul de vânzare, modalitatea de plată, condițiile de livrare etc. și toate informațiile preliminare despre produsul supus vânzării și dreptul de retragere, confirmă aceste informații preliminare pe cale electronică și apoi comandă produsul, în conformitate cu prevederile prezentului contract. Informațiile preliminare aflate site-ul Erisim Import Export SRL / Erisim Import Export SRL și factura fac parte integrantă din prezentul contract. În momentul efectuării comenzii se consideră că CUMPĂRĂTORUL a acceptat toate condițiile acestui contract.

ARTICOLUL 3: LIVRAREA PRODUSULUI, LOCUL DE EXECUTARE A CONTRACTULUI ȘI METODA DE LIVRARE

ARTICOLUL 4: COSTURILE DE LIVRARE ȘI EXECUTAREA

Costurile de livrare aparțin CUMPĂRĂTORULUI.
În cazul în care VÂNZĂTORUL a declarat pe site că taxa de livrare va fi acoperită de cei care fac cumpărături peste suma declarată pe site, costul de livrare îi revine VÂNZĂTORULUI. Chiar dacă CUMPĂRĂTORUL nu se află la adresă în momentul livrării, VÂNZĂTORUL va fi considerat că și-a îndeplinit fără lipsă și în totalitate prestațiile.
Din acest motiv, tot felul de daune care decurg din primirea cu întârziere a produsului de către CUMPĂRĂTOR și cheltuielile efectuate din cauza așteptării produsului în compania de curierat și/sau a returnării mărfii către vânzător aparțin CUMPĂRĂTORULUI.
Livrarea se efectuează în cel mai scurt timp după ce stocul este disponibil și prețul produsului este transferat în contul VÂNZĂTORULUI. VÂNZĂTORUL livrează produsul în termen de 30 (treizeci) de zile de la comandă și își rezervă dreptul de a prelungi încă 10 (zece) zile cu notificare scrisă în această perioadă. În cazul în care VÂNZĂTORUL nu poate livra produsul care face subiectul contractului în timp util din cauza epuizării stocului și a unor posibilități comerciale similare, situații neașteptate, forță majoră sau circumstanțe extraordinare precum condițiile meteorologice care împiedică transportul, întreruperea transportului, VÂNZĂTORUL este obligat să notifice CUMPĂRĂTORULULUI această situației. Pentru livrarea produsului care face subiectul contractului, o copie semnată a acestui contract trebuie să fie livrată VÂNZĂTORULUI iar prețul trebuie achitat sub forma de plată preferată de CUMPĂRĂTOR. În cazul în care, din orice motiv, prețul produsului nu este achitat sau anulat în evidențele bancare, VÂNZĂTORUL este considerat a fi eliberat de obligația sa de a livra produsul.

ARTICOLUL 5: DECLARAȚIILE ȘI ANGAJAMENTELE CUMPĂRĂTORULUI

CUMPĂRĂTORUL va controla produsul care face subiectul contractului înainte de a-l primi, dacă este deformat, uzat, ambalajul este rupt etc. și nu va primi produsul deteriorat și defect de la compania de curierat. Produsul primit va fi considerat a fi nedeteriorat și intact. Responsabilitatea de a proteja cu grijă produsul după livrare aparține CUMPĂRĂTORULUI. În cazul în care se va utiliza dreptul de retragere, produsul nu trebuie sp fie utilizat, factura trebuie să fie returnată. În cazul în care factura originală nu este trimisă, TVA-ul și alte obligații legale, dacă există, nu pot fi returnate CUMPĂRĂTORULUI. Costul de livrare al produsului returnat din cauza dreptului de retragere este suportat de către Vânzător. După livrarea produsului, în cazul în care banca sau instituția financiară relevantă nu plătește prețul produsului către Vânzător din cauza utilizării neloiale sau ilegale a cardului de credit al CUMPĂRĂTORULUI de către persoane neautorizate, ceea ce nu este din vina CUMPĂRĂTORULUI, CUMPĂRĂTORUL este obligat să trimită produsul Vânzătorului în termen de 3 (trei) zile, cu condiția ca acesta să fi fost livrat acestuia. În acest caz, costurile de livrare aparțin CUMPĂRĂTORULUI. De asemenea, CUMPĂRĂTORUL acceptă ca livrarea efectuată la adresa indicată de CUMPĂRĂTOR și către persoana prezentă la această adresă la momentul livrării să fie considerată ca livrare efectuată către CUMPĂRĂTOR.

ARTICOLUL 6: DECLARAȚIILE ȘI ANGAJAMENTELE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul este responsabil pentru livrarea produsului care face subiectul contractului într-o manieră solidă, completă, în conformitate cu calificările specificate în comandă, precum și cu documentele de garanție și manualele de utilizare, dacă există.
În cazul în care produsul care face subiectul contractului urmează să fie livrat unei alte persoane/organizații decât CUMPĂRĂTORUL, Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil dacă persoana/organizația nu acceptă livrarea care urmează să fie livrată.
Vânzătorul se obligă ca CUMPĂRĂTORUL să aibă dreptul de a se retrage din contract prin respingerea produsului în termen de 7 (șapte) zile de la data primirii produsului sau semnării contractului fără nicio răspundere legală sau penală și fără a indica niciun motiv, și de a prelua produsul înapoi de la data la care notificarea de retragere ajunge la vânzător sau furnizor. Vânzătorul returnează prețul produsului și documentele de valoare, dacă există, în termen de 7 (șapte) zile de la primirea declarației de retragere. Primește produsul returnat în termen de 7 (șapte) zile. Vânzătorul poate, din motive justificate, să furnizeze CUMPĂRĂTORULUI produsul cu calitate și preț egale înainte de expirarea perioadei de execuție din contract. În cazul în care Vânzătorul consideră că livrarea și executarea produsului a devenit imposibilă, acesta notifică CUMPĂRĂTORULUI înainte de expirarea perioadei de executare a contractului. În acest caz, CUMPĂRĂTORUL poate utiliza unul dintre drepturi pentru a anula comanda, a înlocui produsul care face subiectul contractului cu precedentul acestuia, dacă este cazul, și/sau a amâna termenul de livrare până la înlăturarea situației de obstacol. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL anulează comanda, prețul plătit și documentele, dacă există, sunt returnate în termen de 7 (șapte) zile.

ARTICOLUL 7: CARACTERISTICILE PRODUSULUI CARE FACE SUBIECTUL CONTRACTULUI

Tipul și soiul produsului, Cantitatea, Marca/Modelul, Culoarea și Prețul de vânzare Incluzând Toate Taxele sunt cele menționate în informațiile de pe pagina de promovare a produsului de pe site-ul numit Erisim Import Export SRL / Erisim Import Export SRL și pe factură, care este considerată parte integrantă a prezentului contract. Vânzătorul nu este responsabil pentru greșelile de actualizare a prețurilor din motive tehnice.

ARTICOLUL 8: PREȚUL ÎN NUMERAR AL PRODUSULUI

Prețul în numerar al produsului este inclus în conținutul facturii.

ARTICOLUL 9: PREȚUL CU DATĂ SCADENTĂ

Prețul produsului în funcție de data scadenței este inclus în conținutul facturii.

ARTICOLUL 1O: SUMA AVANSULUI

Suma în avans a produsului este inclusă în conținutul facturii.

ARTICOLUL 11: PLANUL DE PLATĂ

Datorită faptului că vânzările cu dată scadentă se efectuează doar cu cardurile de credit ale Băncilor, CUMPĂRĂTORUL declară, se obligă și acceptă că va confirma separat de bancă ratele dobânzilor relevante și informațiile despre dobânda de întârziere, precum și că prevederile referitoare la dobânzi și dobânda de întârziere se va aplica în sfera contractului de card de credit dintre Bancă și CUMPĂRĂTOR, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În tranzacțiile în rate sunt valabile prevederile relevante ale contractului semnat între CUMPĂRĂTOR și banca titularului cardului. Data plății cu cardul de credit este determinată de contractul încheiat între bancă și CUMPĂRĂTOR. CUMPĂRĂTORUL, de asemenea, poate urmări și numărul de rate și plăți din extrasul de cont trimis de bancă.

ARTICOLUL 12: DREPTUL DE RETRAGERE

CUMPĂRĂTORUL, în contractele la distanță privind vânzarea mărfurilor, are dreptul de a se retrage din contract prin respingerea bunurilor, fără a-și asuma nicio răspundere legală sau penală și fără a indica niciun motiv, în termen de 7 zile de la data primirii. În contractele la distanță privind prestarea serviciilor, această perioadă începe de la data semnării contractului. În contract, dacă prestarea serviciului este decisă înainte de expirarea perioadei de 7 zile, consumatorul își poate utiliza dreptul de retragere până la data prestării. Costurile rezultate din utilizarea dreptului de retragere aparțin celeilalte părți. Chiar dacă livrarea mărfurilor este efectuată către o altă persoană, alta decât cumpărătorul care este parte la contract, cumpărătorul își poate utiliza dreptul de retragere.

ARTICOLUL 13: PRODUSE PENTRU CARE DREPTUL DE RETRAGERE NU POATE FI EXERCITAT

Cumpărătorul nu poate utiliza dreptul de retragere pentru bunurile produse în conformitate cu solicitările și cerințele speciale ale cumpărătorului sau personalizate prin efectuarea de modificări sau completări. De asemenea, cumpărătorul nu își poate exercita dreptul de retragere în cazul bunurilor care nu pot fi returnate din cauza naturii lor și care sunt susceptibile să expire sau să se deterioreze rapid.

ARTICOLUL 14: STAREA DE NEPLATĂ ȘI CONSECINȚELE SALE JURIDICE

În cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu efectuează tranzacțiile cu cardul de credit, deținătorul cardului va plăti dobândă în cadrul contractului de card de credit încheiat cu el de către bancă și va fi răspunzător față de bancă. În acest caz, banca relevantă poate lua măsuri legale; poate pretinde costurile și onorariile de avocat care apar de la CUMPĂRĂTOR și, în orice caz, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL rămâne în neregulă din cauza datoriilor sale, CUMPĂRĂTORUL este de acord să plătească daunele și pierderile suferite de Vânzător din cauza executării întârziate a creanţei.

ARTICOLUL 15: TRIBUNALUL COMPETENT

În litigiile care pot apărea din prezentul contract, sunt competente Comitetele de Arbitraj de Consum până la valoarea declarată de Ministerul Industriei și Comerțului cu Tribunalul pentru Consumatori din locurile de reședință ale CUMPĂRĂTORULUI și Vânzătorului, iar în locurile unde nu există Tribunalul pentru Consumatori, Tribunalele Civile de Primă Instanță din Izmir. 

ARTICOLUL 16: ÎN VIGOARE

În cazul în care plata comenzii plasate pe site este realizată, se consideră că CUMPĂRĂTORUL a acceptat toate condițiile prezentului contract. VÂNZĂTORUL este obligat să efectueze aranjamente software pentru a se asigura că contractul în cauză nu poate fi plasat pe site fără a obține confirmarea că acesta a fost citit și acceptat de către CUMPĂRĂTOR.
Duminică, Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie
Stocurile sunt în scădere. Există maximum [max] produse.
Adăugați la favoriteCăutați la FavoriteElimină Din Favorite
COŞ DE CUMPĂRĂTURI

Coșul tău este gol.

ÎNAPOI LA CUMPĂRĂTURI

Adăugați o altă notă Editați nota de comandă
Adaugă cupon de reducere

Adaugă cupon de reducere

Informatii despre cuponul de reducere: